KURULLAR

Başkan
Dr. Tufan Tarcan

Başkan Yardımcısı
Dr. Cüneyd Özkürkçügil

Genel Sekreter
Dr. İlker Şen

Sayman
Dr. Ömer Gülpınar

Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Oktay Demirkesen
Dr. Aydın Yenilmez
Dr. Ali Ersin Zümrütbaş

Kongre Bilimsel Kurulu
Dr. Enrico Finazzi Agro
Dr. Salvador Arlandis
Dr. Francisco Cruz
Dr. Oktay Demirkesen
Dr. David Castro Diaz
Dr. Roger Dmochowski
Dr. Ömer Gülpınar
Dr. Ervin Kocjancic
Dr. Cüneyd Özkürkçügil
Dr. İlker Şen
Dr. Tufan Tarcan
Dr. Gökhan Temeltaş
Dr. Aydın Yenilmez
Dr. Ali Ersin Zümrütbaş 

***Soyadına göre alfabetik sıralandırılmıştır.